תנ"ך - ויוסף עוד דוד לשאול בה' ויענהו ה' ויאמר קום רד קעילה כי־אני נתן את־פלשתים בידך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...