תנ"ך - ספר שמואל א פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים