תנ"ך - וישבע דוד לשאול וילך שאול אל־ביתו ודוד ואנשיו עלו על־המצודה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...