תנ"ך - ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר־אמר ה' אליך הנה אנכי נתן את־איביך איבך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את־כנף־המעיל אשר־לשאול בלט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...