תנ"ך - ויאמר לאנשיו חלילה לי מה' אם־אעשה את־הדבר הזה לאדני למשיח ה' לשלח ידי בו כי־משיח ה' הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...