תנ"ך - ספר שמואל א פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים