תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק טז - חומה היו עלינו גם־לילה גם־יומם כל־ימי היותנו עמם רעים הצאן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...