תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק יח - ותמהר אבוגיל אביגיל ותקח מאתים לחם ושנים נבלי־יין וחמש צאן עשוות עשיות וחמש סאים קלי ומאה צמקים ומאתים דבלים ותשם על־החמרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...