תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק כח - שא נא לפשע אמתך כי עשה־יעשה ה' לאדני בית נאמן כי־מלחמות ה' אדני נלחם ורעה לא־תמצא בך מימיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...