תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק כט - ויקם אדם לרדפך ולבקש את־נפשך והיתה נפש אדני צרורה׀ בצרור החיים את ה' אלהיך ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...