תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק ל - והיה כי־יעשה ה' לאדני ככל אשר־דבר את־הטובה עליך וצוך לנגיד על־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...