תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק לג - וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...