תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק לד - ואולם חי־ה' אלהי ישראל אשר מנעני מהרע אתך כי׀ לולי מהרת ותבאתי ותבאת לקראתי כי אם־נותר לנבל עד־אור הבקר משתין בקיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...