תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק לח - ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את־נבל וימת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...