תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק ד - וישמע דוד במדבר כי־גזז נבל את־צאנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...