תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק מד - ושאול נתן את־מיכל בתו אשת דוד לפלטי בן־ליש אשר מגלים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...