תנ"ך - שמואל א פרק כה פסוק ט - ויבאו נערי דוד וידברו אל־נבל ככל־הדברים האלה בשם דוד וינוחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...