תנ"ך - ספר שמואל א פרק כו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים