תנ"ך - ועתה ישמע־נא אדני המלך את דברי עבדו אם־ה' הסיתך בי ירח מנחה ואם׀ בני האדם ארורים הם לפני ה' כי־גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבד אלהים אחרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...