תנ"ך - שמואל א פרק כו פסוק כ - ועתה אל־יפל דמי ארצה מנגד פני ה' כי־יצא מלך ישראל לבקש את־פרעש אחד כאשר ירדף הקרא בהרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...