תנ"ך - שמואל א פרק כו פסוק כב - ויען דוד ויאמר הנה החנית חנית המלך ויעבר אחד מהנערים ויקחה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...