תנ"ך - ספר שמואל א פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים