תנ"ך - ויהי מספר הימים אשר־ישב דוד בשדה פלשתים ימים וארבעה חדשים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...