תנ"ך - ספר שמואל א פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים