תנ"ך - ותרא האשה את־שמואל ותזעק בקול גדול ותאמר האשה אל־שאול ׀ לאמר למה רמיתני ואתה שאול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...