תנ"ך - ויאמר שמואל ולמה תשאלני וה' סר מעליך ויהי ערך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...