תנ"ך - ויעש ה' לו כאשר דבר בידי ויקרע ה' את־הממלכה מידך ויתנה לרעך לדוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...