תנ"ך - כאשר לא־שמעת בקול ה' ולא־עשית חרון־אפו בעמלק על־כן הדבר הזה עשה־לך ה' היום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...