תנ"ך - וישאל שאול בה' ולא ענהו ה' גם בחלמות גם באורים גם בנביאם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...