תנ"ך - ספר שמואל א פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים