תנ"ך - הלוא־זה דוד אשר יענו־לו במחלות לאמר הכה שאול באלפיו ודוד ברבבתו ברבבתיו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...