תנ"ך - ספר שמואל א פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים