תנ"ך - שמואל א פרק ג פסוק טו - וישכב שמואל עד־הבקר ויפתח את־דלתות בית־ה' ושמואל ירא מהגיד את־המראה אל־עלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...