תנ"ך - ויאמר עלי לשמואל לך ׀ שכב והיה אם־יקרא אליך ואמרת דבר ה' כי שמע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...