תנ"ך - ספר שמואל א פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים