תנ"ך - ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...