תנ"ך - שמואל א פרק ל פסוק לא - ולאשר בחברון ולכל־המקמות אשר־התהלך־שם דוד הוא ואנשיו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...