תנ"ך - ושתי נשי־דוד נשבו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...