תנ"ך - ספר שמואל א פרק לא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים