תנ"ך - וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל־אנשיו ביום ההוא יחדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...