תנ"ך - ספר שמואל א פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים