תנ"ך - שמואל א פרק ד פסוק יא - וארון אלהים נלקח ושני בני־עלי מתו חפני ופינחס:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...