תנ"ך - שמואל א פרק ד פסוק כא - ותקרא לנער איכבוד לאמר גלה כבוד מישראל אל־הלקח ארון האלהים ואל־חמיה ואישה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...