תנ"ך - וישלח העם שלה וישאו משם את ארון ברית־ה' צבאות ישב הכרבים ושם שני בני־עלי עם־ארון ברית האלהים חפני ופינחס:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...