תנ"ך - ספר שמואל א פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים