תנ"ך - ופלשתים לקחו את ארון האלהים ויבאהו מאבן העזר אשדודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...