תנ"ך - שמואל א פרק ה פסוק ב - ויקחו פלשתים את־ארון האלהים ויבאו אתו בית דגון ויציגו אתו אצל דגון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...