תנ"ך - וישכמו אשדודים ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון ה' ויקחו את־דגון וישבו אתו למקומו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...