תנ"ך - ספר שמואל א פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים