תנ"ך - שמואל א פרק ו פסוק כ - ויאמרו אנשי בית־שמש מי יוכל לעמד לפני ה' האלהים הקדוש הזה ואל־מי יעלה מעלינו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...